Για την Τοπική Αγορά

Με πρωτοβουλία του ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΥΠΑΙΘΡΟΥ ΛΑΡΝΑΚΑΣ – ως μη κερδοσκοπικός οργανισμός που προωθεί τη διατήρηση της κυπριακής παράδοσης και προάγει την επιχειρηματικότητα των μελών του – ξεκίνησε μια γόνιμη συνεργασία μεταξύ των παραγωγών της επαρχίας Λάρνακας. Αυτή η συνεργασία κατάφερε να ενταχθεί στο Μέτρο 16 και Καθεστώς 16.4 «Βραχείες Αλυσίδες και Τοπικές Αγορές» του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, σε συνεργασία με το Τμήμα Γεωργίας και τον Οργανισμό Αγροτικών Πληρωμών.

Αποτέλεσμα αυτής της συνεργασίας είναι δημιουργία της Τοπικής Αγοράς Παραγωγών Λάρνακας, η οποία θα ξεκίνησε την λειτουργία της κάθε Κυριακή απο τις 9 π.μ μλεχρι τις 2.00μ.μ. στον εξωτερικό χώρο του οικήματος του Συλλόγου Γυναικών Υπαίθρου Λάρνακας στον Άγιο Θεόδωρο αλλά και με ηλεκτρονικές παραγγελίες στο www.topikiagora.com.cy με παραδοση στο σπιτι σας.

ΑΠΟΣΤΟΛΗ

Στόχος μας η γνωριμία του ευρύ κοινού με τα τοπικά αγροτικά προιόντα και η απευθείας διάθεση των προϊόντων στον καταναλωτή χωρίς μεσάζοντες καθώς επίσης και την προώθηση των τοπικών αγροτικών προϊόντων της περιοχής της ορεινής Λάρνακας.

ΟΡΑΜΑ

Όραμα μας είναι η στήριξη της περιοχή της Ορεινής και Ημιορεινής Λάρνακας, ιδιαίτερα των παραγωγών των αγροτικών προϊόντων με την προώθηση τους στο ευρύ κοινό.

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΥΠΑΙΘΡΟΥ ΛΑΡΝΑΚΑΣ

Σύλλογος Γυναικών Υπαίθρου Λάρνακας ιδρύθηκε το 2004 από μια μικρή ομάδα γυναικών και σήμερα απαριθμεί πάνω από 500 γυναίκες μέλη της Ορεινής και Ημιορεινής Λάρνακας. Ο Σύλλογος στεγάζεται στο παλιό Τουρκοκυπριακό Σχολείο στον Άγιο Θεόδωρο Λάρνακας.

Οι σκοποί της ίδρυσης του Συλλόγου Γυναικών Υπαίθρου Λάρνακας είναι καταρχάς να προάγει την επιχειρηματικότητα των μελών του, να αναζητά και βρίσκει νέες αγορές εργασίας ουτως ώστε τα επαγγέλματα / ασχολίες των γυναικών της υπαίθρου να είναι βιώσιμα. Επίσης, κύριος σκοπός του Συλλόγου είναι να προωθεί και να διατηρεί την παράδοση και τα παραδοσιακά αυθεντικά προιόντα διαμέσου εκδηλώσεων, ημερίδων, εργαστηρίων, εκθέσεων και σεμιναρίων. Ο Σύλλογος έχει αξιόλογη συμμετοχή σε ευρωπαικά προγράμματα, κοινοτικές πρωτοβουλίες, προγράμματα για την καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού, καθώς και δράσεις που προωθούν την ισότητα ευκαιριών στα δύο φύλα.